Kategorier
Annat

Fettavskiljare i anpassad storlek

När man kontaktar ett företag som installerar fettavskiljare vet de hur stor anläggning man behöver för att ta hand om fettet i avloppsvattnet, och anpassar den efter verksamheten.

Ungefär hälften av alla stopp i kommunala avloppsledningar beror på att det samlas fett i rören. Stoppen kan orsaka översvämningar, men gör också att orenat vatten läcker ut i miljön och förorenar naturen, försämrar badvattnet och ökar övergödning.

Fettet ska därför hindras från att komma ut i avloppsledningar. De flesta stopp går att ta bort med hett spolvatten, men ibland måste man gräva upp en hel gata för att komma åt avloppsledningen.

Fastnar fettet i rören bildas också den giftiga gasen svavelväte som försämrar arbetsmiljön för de som arbetar med ledningsnätet. Dessutom fräter gasen på rören. Fett som blir stående drar dessutom till sig råttor som gnager på de fettklumpar som bildas.

En fettavskiljare samlar upp fettet så att det kan återvinnas

För att minska mängden fett som kommer ut i rören är det därför lag på att verksamheter som arbetar med livsmedel har fettavskiljare. Kontaktar man ett företag som installerar fettavskiljare vet de hur stor anläggning som behövs för att passa verksamheten.

I en fettavskiljare samlas fett upp i en behållare som töms regelbundet. Det fett som samlats transporteras till en återvinningscentral och tas om hand. Återvunnet fett kan användas till nya produkter såsom stearin, målarfärg och tvål. Att använda fettavskiljare är därför bra för miljön på många sätt. Man slipper få ut fett i rören med översvämningar och läckor som följd, och man sparar på naturresurser.